Městys Polešovice
Městys Polešovice

Historie

Polešovice se nacházejí v jihozápadní části okresu Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Leží na předělu Dolnomoravského úvalu a pohoří Chřiby.

kostelBohaté archeologické nálezy dokládají hustotu zdejšího osídlení již v pravěku. Z mladší doby bronzové pochází nález 800 zlomků různých bronzových předmětů tvořící původní poklad: (nástroje, šperky, srpy, sekerky, náramky, jehlice, zlomky mečů, dýk, kopí a oštěpů).

Od 7. století zde můžeme sledovat silné slovanské vrstvy, na něž navázala historicky doložená osada Záblacany v 10. a 11. století. První písemná zmínka o Polešovicích pochází z roku 1220, kdy obec patřila nově založenému cisterciánskému klášteru na Velehradě.

K dalšímu hospodářskému rozvoji obce napomohla privilegia velehradských opatů a zejména povýšení na městečko císařem Rudolfem II. v roce 1595 s právem dvou výročních trhů a jednoho týdenního. Z té doby také pochází pečeť a znak.

Kostel sv. Petra a Pavla se nachází v dominantní poloze nad středem obce. Připomíná se již v roce 1320. V roce 1421 byl husity pobořen a posléze znovu zbudován. Barokní podobu získal až v letech 1725 - 1735, vyzdobený umělci z okruhu Baltasare Fontány a Ignáce Raaba.

Milovníky folkloru jistě zaujme zdejší sváteční lidový kroj, zařazený do doláckého uherskohradišťského okruhu. Užívá se dodnes při svátcích i slavnostech ročního cyklu a při známých slováckých hodech s právem, které se konají 2. neděli v říjnu za účasti 150 - 200 krojovaných osob všech věkových skupin.

Známé a úspěšné polešovické vinohradnictví sahá až do dávné minulosti. Nejstarší název doložené polešovické vinice byla Mniška z roku 1454, což dokládá, že šlo o vinohrad klášterní. Zrušení cisterciánského kláštera v 18. století příznivě ovlivnilo místní vinařství. Poddaným byly vinohrady pronajaty a pro uskladnění lahodného moku budovali polešovičtí útulné vinné sklepy. V roce 1922 byla v obci zřízena Státní révová školka. Do devadesátých letbyla pod názvem Oseva součástí šlechtitelské základny v republice. Pochází z ní odrůdy ušlechtilé révy jako například Muškát moravský, Olšava nebo Amos. Každoročně o Velikonocích pořádá místní organizace Českého svazu zahrádkářů na sokolovně "Košt vína", kterého se účastní jak domácí tak přespolní pěstitelé vinné révy. Velmi pěknou a důstojnou akcí je i obnovené "Žehnání vína", které jako ostatní folklorní akce v obci probíhají za podpory polešovické cimbálové muziky Kapka a ženského pěveckého sboru Drmolice.

Obecní úřad Polešovice sídlí spolu s Českou poštou v bodově z roku 1882 na "Městečku", součástí úřadu je matriční a stavební úřad. Obec provozuje vodovod a kanalizaci s čističkou odpadních vod a od roku 2000 těžbu vátých písků. Obec je také plynofikována, což přispělo k výraznému zlepšení ovzduší.

V obci je mateřská a základní škola se školní družinou, školní kuchyně s jídelnou. Obec provozuje dva Domy s pečovatelskou službou.

Katastrem obce prochází Moravská vinná a Bzenecká cyklistická stezka.

 

1220První písemná zmínka

1994Počet obyvatel

223Metrů nad mořem

1307Hektarů