Městys Polešovice
Městys Polešovice

…Polešovské drmolice, šly na jarmark do Nivnice, jedna druhej povídala, čím sa kerá umývala …..

Poprvé jsme se sešly v polovině září 2000 s nápadem, aby se v hodovém krojovaném průvodu objevily i stárky a podstárky minulých let. A tak jsme začaly. Naší první hodovou písničkou byla „Polešovské drmolice šly na jarmark do Nivnice…“, a tak nám ty drmolice zůstaly. Scházíme se pravidelně jedenkrát za týden a pro každou z nás je v dnešní uspěchané době tento středeční večer věnován písničkám, zpívání a také tomu pravému ženskému drmolení. Zpíváme nejenom pro sebe, ale i pro druhé a věříme, že rozdáváme radost i potěšení.

Pořady a folklorní vystoupení

 • 2000 – 1. vystoupení na hodech
 • 2001 – Fašank
 • 2002 – Vánoční koncert v kostele
 • 2003 -  „Cesta do Betléma „– vánoční pásmo v kostele
 • 2004 –„ Na přástkách – draní peří“
              „ Spala sem na seně“
 • 2005 -  „Žertovné s chlapama“ a pásmo „Zelé“
                1. Kateřinské zpívání v Polešovicích
 • 2006 – „Aj, co to hlásajú u nás v dědině“ – vánoční koncert v kostele
 • 2007 – „Pradlenky“
 • 2008 – „ Na jarmarku“
                2. Kateřinské zpívání v Polešovicích
 • 2009 -  vystoupení na Strážnických slavnostech 
                „Vařečky“
 • 2010 -  pořad k 10. výročí založení Drmolic „Vzpomínky naší stařenky“
               pásma „Ohledy“ a „Ve vinohradě“
 • 2011 – „Květinové pásmo“ „Lázeňské pásmo“
               „Vinšujem vám štěstí, zdraví, svaté boží požehnání“ – vánoční koncert v kostele
              „Mě se líbí mop“
 • 2012  - Ej, zelé, zelé, „Andělé a čerti“
               3. Kateřinské zpívání v Polešovicích
 • 2013 -  2. místo v soutěži „Hvězdy slováckého folkloru“
 • 2014 – CD „Dycky sem si vybírala“
               4. Kateřinské zpívání v Polešovicích
 • 2015 -  Moravský ples v Praze
 • 2016 - Novoroční koncert v kostele v Polešovicích
               pásmo "Metlu do ruky"
 • 2017 - pásmo "Svatojánské čarování"
              pásmo "Pod peřinou"
 • 2018 -  pásmo „Snáď neschnem“  a „Janíčkovy hody“
 • 2019 - Mezinárodní festival ve Strážnici-pořad Folklorní čítanka „Ze života malého Slováčka“
               5. Kateřinské zpívání v Polešovicích
 • 2020 a 2021 - "covidový rok"
 • 2022 - pásmo "Když nastane black out" a "Nemožu si zpomět"
 • 2023 - 6. Kateřinské zpívání v Polešovicích 
 •             pásmo "Jak veselo je po zabíjačce"

od roku 2020

ROK 2020  -  „covidový rok“

 

Na tento rok jsme měly naplánovány oslavy 20. výročí založení našeho souboru (poprvé jsme zpívaly na hodech v roce 2000).  Chtěly jsme se sejít s našimi folklorními přáteli a společně si zazpívat..

Začaly jsme dobře. V lednu jsme se setkaly na srubu v Nedakonicích a v únoru oslavily narozeniny Jindry a Věrky a těšily jsme se na březnový víkend v Olomouci.

……..Dmolice míní, ale VIRUS mění …..

 

Od 11. března 2020 jdeme do domácí izolace, vše je zrušeno. A tak jarní měsíce trávíme doma (mnohé z nás však chodí do práce, ty mladší se učí doma s dětmi on-line). V květnu se začalo blýskat na lepší časy, virus pomalu mizí, a tak jsme zavítaly

6. 6. 2020   na kosení do Tučap, v červnu jsme také vyšly na společnou vycházku do vinohradů,

4. 7. 2020   zazpívaly jsme na oslavě 50in otce Jozefa na faře,

15. 8. 2020 jsme s vinaři zarazili horu a v září jsme uspořádaly brigádu na mytí oken na faře.

 

Od září děti sice nastoupily do škol, ale v té době už jsme věděly, že se ruší všechny plánované akce (slovácké hody s právem, naše Kateřinské zpívání, zpívání u vánočního stromu atd.) , a že opět přijde zákaz sdružování, zpívání a rok 2020 bude „rokem covidovým.“

 

A tak jsme na naše PF přání napsaly: … s nadějí, že Vám budeme moci v roce 2021 zazpívat…..

Pevně věříme, že se to splní a příští rok se těšíme na setkání při písničce, která pohladí na duši, přináší radost a určitě je pro nás všechny lékem !

ROK 2021 

Od září loňského roku jsme v Drmolicích měly dlouhé covidové prázdniny. Sešly jsme se až letos v červnu a začaly jsme pěkně pracovně. Nejprve velký úklid naší klubovny u kostela a v sobotu

 5. června 2021 jsme vyrazily do Tučap na kosení luk. Pozvali nás manželé Hybnerovi, kteří udržují tradiční kosení luk. Ruční sečení trávy dříve patřilo k základním dovednostem a je velká radost pozorovat sekáče při práci s kosou.  Říkalo se, že na sv. Antonína – broušení kos započíná. Bývalo zvykem, že mládenci dívku, která šla poprvé v novém roce na trávu, polévali vodou, prý aby nebyla lenivá.
Sena sečeného koncem května si hospodyně nesmírně vážily a dávaly je dobytku jako lék. Kdo sekal trávu o Svatodušní svátky, tomu by vypadalo tolik vlasů, kolik posekal stébel. Utrhl-li hospodář na svátek svatého Jana Křtitele (24.6.) tři hrsti trávy ze sousedovy zahrady nebo louky a poté vešel po kolena do vody a trávu hodil za sebe, přetáhl tím veškerý užitek sousedova domu a hospodářství k sobě. K zvukům kosení a hrabání sena odedávna patřily také písničky. Muži při kosení zpívali kosecké písně, ženské luční písně byly trávnice.

 

Zašla Anička na trávu do vinohradu, dozadu

Ej, nadešla tam Janíčka, jak tam napásal koníčka.

Počkaj zaplatíš Janíčku, žes nám vypásl travičku.

Dones mně, Aničko kosu, já ti travěnku naseču.

 

Tak se nesl zpěv Drmolic při ranním kosení v Tučapech. Nesl se přes hory, kolem Buchlova a Barborky.  K tomu pomalý a rozvážný krok sekáčů, kteří zdolávali louku. Je to krása, když místo hlučné sekačky jen sviští kosa a po několika letech takového něžného sekání se louka zbarví lučními voňavými květy.  I letošní kosení bylo velmi přátelské a pohostinné setkání přátel a známých. Chce se říct, díky, za každé takové ráno

14. srpna 2021 – Zarážení hry u Sojáků v Nových horách

21. srpna 2021 – Otevřené sklepy na Vinařské ulici v Polešovicích

11. září 2021    -  Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Všechny akce jsou spojeny s vínem – oslavou vína. Ale kdo někdy měl vinohrad a staral se o něj celý rok, ten ví, co to dá práce a potu. Pití vína – to už je ta odměna, kterou si vinař zaslouží za celoroční práci. Ta práce je plná pokory, úcty a tradice, jak to krásně vyjádřil básník ve Vinařově modlitbě.

9.-10. října 2021   Slovácké hody s právem v Polešovicích

Letošní hody – jedním slovem NÁDHERA! Snad celá dědina vyšla spolu s hodovou chasou do průvodu. Přehlídka krojů – od dětských až po dospělé. Kolik nás bylo? To přesně nevím, ale takové hody nám mohou všichni závidět. A že tradice pokračují, je zásluhou všech, kteří se do kroje nastrojili, zazpívali a zatančili v hodovém programu. A o pokračování hodových tradic v rodinách, byl i náš letošní program. V Drmolicích zpívají Ludmila Drobilová a Jana Vaďurová, které si zavzpomínaly na své hody, kdy byly za podstárky.  Pozvaly si k sobě své syny – Richarda a Zbyňka, kteří spolu stárkovali v roce 19…… a další pozvání už bylo pro jejich vnučky – letošní stárky Julii a Janu. A tak se nám letos představily 3 generace, kde se láska k tradicím, krojům, zpěvu, ale i láska k Polešovicím dědí.

15. října 2021  Zpívání pro důchodce v Kudlovicích

Dělat radost druhým, potěšit důchodce našim vystoupením, to je pro nás vždy krásně prožité odpoledne. V Kudlovicích nás čekal plný sál seniorů, kterým jsme zazpívaly, ale přidaly i několik moudrých zdravotních rad

Ještě dlouho jsme s nimi poseděli při písničce a vzpomínání a jejich mládí.

ROK 2022 

9. – 10. březen 2022 sbírka pro Charitu Broumov a pomoc ukrajinským uprchlíkům

Charitním sbírkám jsme se již v minulosti věnovaly několikrát a vždy jsme nasbíraly spoustu oblečení a jiných odložených věcí, které byly ještě tzv. „k užitku“. Letošní organizace bylo výjimečná tím, že termínem jsme se dostaly přímo na začátek válečného konfliktu na Ukrajině (válka ze strany Ruska začala 24. února 2022). A tak jsme občany oslovily s žádostí o pomoc pro lidi z Ukrajiny. Během těchto dvou dnů jsme nasbíraly velké množství oblečení, obutí, peřin, lůžkovin, nádobí, hraček, školních potřeb, aktovek apod. Podařilo se nám pomoc matkám a dětem z Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v Polešovicích, ale i předat např. kočárek pro maminku, která přijela k nám a v dubnu porodila zdravého chlapečka. Pro charitu Broumov jsme nasbíraly 2 plná nákladní auta. Velmi si vážíme této pomoci od občanů a Drmolicím děkuji, že se ve svém volném čase věnovaly této charitní sbírce.

Květen 2022 – umývání oken na faře

Okna na faře –  s tím se žádná Drmolica nepáře! Umýt tolik oken na faře, vyprat záclony a závěsy – to už chce zapojit všechny Drmolice. A podařilo se. Otec Jozef byl spokojený, okna na faře září čistotou a my máme dobrý pocit z podařené farní brigády.

Akce kolem vína….

28.května 2022 – Otevřené sklepy v Polešovicích

13.srpna 2022  - Zarážení hory v Polešovicích

20.srpna 2022 – TOP víno Slovácka v Polešovích

10.září 2022   -   Slavnosti vína v Uherském Hradišti

 

18. září 2022 – Kurz vázání krojovaných šátků - turčáků

         Když jsme v Drmolicích v roce 2000 začínaly, naším přáním bylo společně si zazpívat, pobesedovat a zavzpomínat na časy našich předků. Připomenout si jejich moudrost a zkušenost a tradice, které bychom rády předávaly dál. A protože se blíží slovácké hody a na hodech se objeví spousta děvčátek, děvčat, ale i žen, které mají na hlavách krásné červené krojované šátky – turečáky, přišly jsme s nápadem udělat kurz vázání. Uvázat tolik šátků, to už chce spoustu šikovných vazaček. A tak jsme oslovily Staňku V., Marii J., Marii F. a  zorganizovaly jsme kurz vázání. Díky propagaci na facebooku se k nám do Polešovic přijely učit vázání i ženy z Nedakonic, Topolné, Stříbrnic. Potěšil nás i zájem domácích děvčat. V kurzu bylo kolem 50 účastnic  a chvílemi to vypadalo jak na rušném trhu. Všechny už ví, jak na to. Chce to jen vázání procvičovat a pevně věříme, že v Polešovicích úvaz tureckého šátku tzv. „na záušnice“ nezanikne.

8.-9. října 2022 - slovácké hody s právem v Polešovicích

Hody – to je největší svátek v obci. A občané, příznivci folkloru a udržování tradic v obci si to plně uvědomují a s hrdostí jdou v hodovém průvodu. Všichni jsou naparádění a těší se na vystoupení před skoro tisícovkou návštěvníků v areálu školy. Letos vystupovalo 30 dětí z MŠ, 60 dětí ze ZŠ, 12 Floriánek, 16 Drmolic, skoro 40 lajblistů a 20 párů chasy. To už je opravdu nádherný program, skoro jak ve Strážnici. Byl to opravdu krásný hodový, prosluněný a sváteční den!

15. říjen 2022 – hody v Tečovicích u Zlína

Folkloristi z Tečovic jezdí již několik let k Víťovi S. na zarážení hory do Polešovic. Jejich pozvání k nim na hody jsme letos přijely a vůbec jsme nevěděly, co nás čeká. Jenom jsme měly zprávy, že to jsou takové „normální“ hody s chozením po dědině. Pravda je taková, že to byly úplně jiné hody než u nás, bez chasy, stárků, práva, žádání o povolení hodů u starosty. Před radnicí se sešlo pár folkloristů a hasičů z Tečovic, malá dechovka a děcka, která naskákala na koňský povoz. A začala obchůzka po dědině s živým beranem. Zvládly jsme spoustu zastávek, milých setkání, zazpívaly spoustu písniček, ochutnaly pohoštění a zjistily jsme, že tady se pije jenom slivovice. Věřte – nevěřte, obchůzka trvala 6 hodin a my jsme nachodily 9 km a vydržely jsme až do konce! (hodně domácích odpadalo…) Byly to takové hody – nehody, ale pro nás zase něco nového.

5.- 6. listopad 2022 – víkendové soustředění v OLOMOUCI

V listopadu jsme vyrazily vlakem do jednoho z nejkrásnějších středoevropských měst, které se také nazývá perlou Moravy, a tím městem je Olomouc. Pyšní se několika evropskými unikáty i největším evropským barokním sousoším, které je zapsáno jako památka UNESCO. Olomouc po staletí patřila mezi nejvýznamnější sídla českého království. Václavskému návrší dominují štíhlé věže Dómu svatého  Václava, právě zde roku 1306 vymřel po meči slavný rod Přemyslovců. Navštívily jsme i další církevní památky. Pro nás velkým zážitkem byla návštěva Arcibiskupského paláce, kde jsme si mohly v slavnostním sále i zazpívat. Prošly jsme několik kostelů, vystoupaly na věž kostela sv. Mořice, kde jsme Olomouc viděly v celé kráse. Je zde opravdu co vidět a stojí za to Olomouc navštívit.

27. listopad 2022 – Skanzen Strážnice pořad „Radujeme se, veselme se“

„Kolednice idú, koledovat budú“

Letošní 1. adventní neděle je listopadová a ten den nám začalo zpívání a koledování. Nedělní odpoledne bylo jak na jaře, krásně teplo, svítilo sluníčko, zima ještě daleko, ale tradice se musí dodržovat. V celém areálu skanzenu ve Strážnici bylo živo. Probíhal pořad „Radujme se, veselme se.“  Všechny chalupy a stavení byly vyzdobené a provázely návštěvníky tradicemi celého adventu, svátků Vánoc, Nového roku až po Tři krále. A my jsme spolu s dalšími koledníky ze souboru Dolněmčan koledovali a zpívali. Podle rozšířené lidové víry mělo mít vánoční koledování dokonce magickou moc – koledníci se svými zpěvy údajně do domu přinášeli radost a štěstí.

A tak jsme koledovaly ještě:

3. prosinec 2022 – Mikulášské zpívání v Medlovicích

 

ROK 2023

7. leden 2023   Tříkrálový koncert ve Vážanech

26. únor 2023   Opékání na Floriánce

únor – březen 2023  Rekonstrukce klubovny u kostela

20. – 22. 3. 2023  Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov

První půlrok nám v Drmolicích velmi rychle uběhl. Sešlo se hned několik akcí, a to nejen folklorních, ale i těch v civilu – pracovních. Mezi ty určitě patří velká rekonstrukce naší klubovny u kostela, která proběhla během února a března. V klubovně je instalována kuchyňka, máme nové skříně na uložení krojů a krojových součástí, proběhla oprava WC a je nově vymalováno. Velké díky patří Úřadu městyse Polešovice za podporu při financování. Klubovnu budou využívat nejen Drmolice, ale i členové Orla a farní společenství.

V březnu jsme již po dvanácté pořádaly charitativní sbírku pro Diakonii Broumov. Pro charitu Broumov jsme nasbíraly 1 plné nákladní auto. Velmi si vážíme této pomoci od občanů a Drmolicím děkuji, že se ve svém volném čase věnovaly této charitní sbírce a pomohly tak všem lidem, kteří pomoc potřebují.

24. květen 2023   Prohlídka historického UH a posezení ve vinárně

A po pracovních aktivitách jsme se odměnily kulturním zážitkem. Spolu s historičkou Slováckého muzea PhDr. Blankou Rašticovou jsme prošly jednotlivá náměstí Uherského Hradiště a dozvěděly se toho spoustu o historii a kulturních památkách. Bylo to velmi poučné a zajímavé. Teď už víme, že Masarykovo náměstí patřilo Kunovjanům, Mariánské náměstí zase Staroměšťanům, víme, kde je dům U labutě, jaké probíhaly městské trhy, a že radniční věž v Prostřední ulici je vychýlená o 71 cm. Stojí za to se zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Uherské Hradiště je krásné a plné historie.

21. květen 2023   Zpívání na Den matek v Tučapech

3. červen 2023     Kosení u Hybnerů v Tučapech

Květen a červen už patřily folkloru. Vyjely jsme na „tučapské turné“. Nejprve na zpívání ke Dnu matek a potom tradičně na kosení luk u Hybnerů. Pilně také zkoušíme nové písničky na letní a podzimní folklorní akce. Těšíme se, že se na nich potkáme.

10. červen 2023  Ivana slaví padesát

Už je to tak. I Ivana už patří mezi eska (rozuměj starší).  Spolu se Zbyňkem oslavili dohromady stovku a my jim přejeme hlavně zdraví a rodinnou pohodu.

12. srpen 2023   Zarážení hory

9. září 2023        Slavnosti vína v Uherském Hradišti

Obě tyto akce provázaly vysoké teploty, počasí folkloristům přálo a to se teprve zpívá, když sluníčko svítí a je spousta diváků, kteří nešetří potleskem. V Uherském Hradišti proběhl již 20. ročník Slavností vína a celá naše krojovaná skupina i s mladými, jsme v čele se starostou reprezentovali náš městys a byli tak součástí velkého průvodu 3000 krojovaných, který prošel městem. Vystoupení pod radnicí „Laškovné s Lojzkem“ bylo veselé a mezi diváky byla spousta našich známých a příznivců.

13. září vystoupení na Konferenci krizového řízení UH Reduta

Takové nečekané pozvání… Přijeďte zpívat na Konferenci krizového řízení, kterou pořádá UTB ve Zlíně, a kde se sejde na 160 pracovníků z celé republiky, kteří pracují na různých pozicích zabývajících se krizemi (požáry, evakuace, povodně). Tak co jim zazpíváme a předvedeme?  Nakonec jsme sáhly do našeho tradičního repertoáru, který tak trošku také řeší krizové situace a to hlavně mezi muži a ženami a roztočily jsme to s Lojzkem a po krátké přestávce jsme předvedly praní (tam se obejdeme bez elektřiny a pračky a zvládneme i black out.) Sál Reduty byl plný pozorných posluchačů a podle potlesku a usmívajících se manažerů, kteří právě neřešili žádnou krizi, jsme je pobavily a předvedly náš folklor a písničky. Při skleničce po vystoupení jsme slyšely slova chvály od lidí ze Semil, Prachatic, Plzně, Mníšku pod Brdy, Zlína, Ostravy. Jak vidíte, zpívaly jsme opravdu pro celou republiku!

7.-8. říjen 2023      Slovácké hody s právem v Polešovicích

Hody – to je největší svátek v obci. A občané, příznivci folkloru a udržování tradic v obci si to plně uvědomují a s hrdostí jdou v hodovém průvodu. Všichni jsou naparádění a těší se na vystoupení před skoro tisícovkou návštěvníků v areálu školy. Letos se v průvodu a nádherném hodovém programu předvedlo skoro 250 krojovaných od těch nejmenších, až po dospělé.  Byl to opravdu krásný, hodový, prosluněný a sváteční den!

25. listopad 2023  VI. Kateřinské zpívání v Polešovicích, aneb zabíjačka na Kaču

Akcí roku bychom mohly nazvat Kateřinské zpívání, které jsme letos v listopadu pořádaly již po šesté. Pokud trošku nahlédneme zpět do historie, tak poprvé jsme své hosty pozvaly v roce 2005, roce 2008 jsme zavzpomínali, jak to vypadalo na „jarmarku“, v roce 2012 jsme „šlapali zelé“, rok 2014 nám přinesl CD a pořad „Dycky sem si vybírala“ a v roce 2019 jsme předvedli pořad „ Ze života malého Slováčka“. Letošní Kateřinské zpívání se neslo v duchu „zabíjačky na Kaču“ a vystoupilo na něm 80 účinkujících.  Pozvání k nám na zabíjačku přijaly soubory -  ženský soubor Nedakoňské Srnky, mužský sbor Chlapi z Vážan, mužský sbor Hútek z Bánova, děti MŠ Polešovice, Drmolice a cimbálová muzika Liša.

Za časů našich stařenek a stařečků se zabíjačka odehrávala skoro ve všech chalupách. Zimní čas s sebou přinášel tuto důležitou událost, která rodinám zajišťovala vydatnou stravu, setkávali se celé rodiny a bylo při ní mnohdy veselo! A veselo bylo i během všech vystoupení. Chlapi z Vážan jsou nejen dobří zpěváci, ale umí udělat i pořádnou zabíjačku, sice jenom „jako“, ale humorných situací kolem bylo spoustu, jak v povídce v knížce „Slovácko sa súdí“. 

Co by to byla za zabijačka, kdyby se kolem nemotaly děcka. Děti z mateřské školy předvedly, jak se dříve roznášela zabijačka, ženský soubor Nedakoňské Srnky roztleskal sál s písničkou o trnce a lahodné slivovici a mužský soubor Hútek z Bánova zazpíval písničky z pod Javoriny a Lopenika. Na zabíjačce už je skoro všechno hotové a zbývá „enom pouklouzat“. A jak na to? S tím si Drmolice už ví rady a tak i závěr celého pořadu byl plný humoru a písniček. Nadšení vystupujících ocenili diváci dlouhým potleskem. Milovníci folkloru pokračovali ještě na besedě u cimbálu, kde se hrálo, zpívalo a tančilo za doprovodu cimbálové muziky Liša.

3. prosinec 2023 adventní zpívání na Rochusu

Tento den probíhal v areálu muzea v přírodě Rochus v Uherském Hradišti program „Adventní čas je tady zas“.  Bylo krásně, celá příroda kolem zasněžená, plná zimní nálady. Při procházce jste mohli potkat mikulášskou družinu, Lucky, v jedné chalupě se zdobily perníčky a s Drmolicemi se v další chalupě dralo peří.  U těchto prací se klebetilo, vyprávěly se pohádky a pověsti. A když k nám na dračky přišli muzikanti, tak se zpívalo a bylo veselo. V adventním čase se ještě sejdeme na Zpívání u vánočního stromu v Polešovicích.

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:276
TÝDEN:2416
CELKEM:1789791

1220První písemná zmínka

1994Počet obyvatel

223Metrů nad mořem

1307Hektarů