Navigace

Obsah

Veřejné vyhlášky

2016

Výzva vyjádření k podanému odvolání

příloha k Výzvě

 

Oznámení-Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-Díly Polešovice 2. etapa

2013

chodník u silnice II427 - Nedakonice.pdf

parkoviště u Mateřské školky.pdf
parkoviště u mš II..pdf

zahájení řízení cyklostezka Polešovice-Nedakonice

cyklostezka-příloha

Rozhodnutí o umístění stavby-cyklostezka Polešovice-Nedakonice

 

2012

Rozšíření prameniště o vrt P02 v lokalitě „Na drahách“ – POLEŠOVICE
KMBT_C20020120302105114.pdf
KMBT_C20020120613153508.pdf
KMBT_C20020120727112138.pdf
nabídka nepronaj.majetku.pdf
KMBT_C20020120827153840.pdf
KMBT_C20020120927132116.pdf
KMBT_C20020120927132816.pdf
scan1337.pdf
KMBT_C20020121102100552.pdf
KMBT_C20020121108083754.pdf
KMBT_C20020121203094810.pdf

 

2011

Záměr na prodej pozemku městyse
Územní rozhodnutí
oznámení - nádstavba MŠ.doc
oznámení - Šuránkovi.doc
Ú Ř A D M Ě S T Y S E P O L E Š O V I C E.doc
TERY METAL.doc
Změna využití území Menšík.doc
metal.doc
Menšík2.doc

 

2010

fotovoltaická elektrárna II.etapa Polešovice.doc

FVE Nedakonice.doc
Těthalovi RD
RD Těrhalovi Polešovice.doc
FVE Nedakonicee.doc
Smělík Nedakonice.doc
Nedakonice TS+kabel NN.doc

 

Stále platné veřejné vyhlášky

verejna vyhlaska.doc
TECHNIKA TRADE.doc
kanalizace Nedakonice.doc
vodovod orechov.doc
oznameni SU.doc
ÚR-splašková kanalizace Nedakonice.doc
Svobodovi Polešovice - oprava RD.doc
Hrančíkovi Tučapy - RD.doc
ČD Nedakonice.doc
fotovoltaická elektrárna.doc
oznámení.doc
turistická rozhledna.doc
komunikace Díly.doc
Korvasová rodinný dům.doc
Soják - oplocení vinohradu.doc
Nedakonice Panáček.doc
komunikace DílyY.doc