Navigace

Obsah

Rok 2011 v DRMOLICÍCH …….


 

….. utekl jako voda v řece. Byl plný písniček, žehlení krojů, vystoupení a přátelských posezení s folklorními přáteli a také cestování.

 

Vystupovaly jsme na :

 

Drmolice

Na pozvání jsme jeli do lázní v Karviné a Darkově.
 

Drmolice v civilu

Mikulášském zpívání v Nedakonicích

Na všechna vystoupení jsme se vždy pečlivě připravovaly, a protože u Drmolic není nouze o nápady, v loňském roce vznikla i nová pásma, která se divákům líbila.

V pásmu „Pomáhaj nám, Pane Bože, aneb Drmolice jedou do lázní“ připraveném pro lázeňské hosty jsme předvedly ukázku oblékání polešovického kroje.
 

ukázka oblékání kroje

Pro květinový bál v Ořechově jsme připravily pásmo „Mé milé léto, cos nám přineslo?“.

 

květinový bál

 

A na Mikulášském zpívání v Nedakonicích jsme se ukázaly v taneční kreaci „Mě se líbí mop!“

Mikulášské zpívání

Rády vystupujeme i na kulturních akcích „doma“ v Polešovicích. Zpívaly jsme na:
•Farním dnu
 

Farní den

 

Naší akcí roku v Polešovicích však byl Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v prosinci 2011. Přípravy a zkoušky začaly již v říjnu po hodech, nejprve výběr písniček, pozvání hostů, sestavení programu a potom již pod zkušeným vedením naší umělecké vedoucí Ivany Vaďurové nastaly zkoušky plné zpěvu. Pro mnohé z nás to bylo zkoušení opravdu náročné, protože všechny koledy byly nové, neznámé, ale řekly jsme si, že to zvládneme ! Spolu s našimi hosty – mužským sborem z Mutěnic a dětmi ze Scholičky jsme připravili vánoční koncert, který byl pro všechny krásným zážitkem a přispěním k sváteční vánoční náladě. Koledy se nesly nádherným prostorem chrámu a tóny „Aleluja, Kyrie“ vstoupily do srdcí všech naslouchajících.

 

 

Naše poděkování patří i Úřadu městyse Polešovice, který naši činnost finančně podporuje.

 


Velikonoce v Buchlovicích 
 

Velikonoce v Buchlovicích

Vinařské slavnosti

Zarážení hory

 

Slovácké hody s právem

 

Zpívání u vánočního stromu

Vánoční koncert