Navigace

Obsah

Otevřen nový Sběrný Dvůr

 

Občané Polešovic můžou od měsíce února roku 2010 využit nově vybudovaný sběrný dvůr v Polešovicích "za Colovým".


Tento projekt byl realizovaný v roce 2009, byl spolufinancován Evropskou
unií- Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Předmětem podpory bylo vybudování sběrného dvora v městysi Polešovice.
Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 161 tuny za rok.


Celkové uznatelné náklady na akci činili 5 359 415,- Kč včetně všech kompostérů pro občany městyse Polešovice a nového štěpkovače za traktor.


Z toho příspěvek z fondu Evropské unie 4 555 503,- Kč(85%), příspěvek SFŽP ČR 267 971,-Kč (5%) a příspěvek městyse Polešovice (10%).

 

 

Správcem sběrného dvora byl určen pan Vojtěch Sýkora

 

Otevírací doba je vždy ve středu od 7:00 hod do 15:00 hodin
                     v sobotu od 7.00 do 12.00 hodin (do odvolání)

Sběrný dvůr -info. cedule.pdf

 

 

 

SD Polešovice