Navigace

Obsah

Polešovický znak a pečeť

 


znakDne 3. dubna 1595 povýšil císař Rudolf II. Polešovice na městečko a udělil jim dva výroční trhy, jeden trh týdenní a právo užívat erbu.

V Rudolfově listině je na ploše 101x95 mm polešovický znak vymalován, zakulacený štít je 36 mm vysoký a 28 mm široký a slovy se o něm praví: „Tolikéž nadepsanou ves Polešov za městečko vysaditi a vyzdvihnouti a je obyvatele polešovické, nynější i budoucí, erbem neboližto pečetí, totižto štítem modré nebo lazourové barvy, v němž od spodu do polou zeď se čtyřmi stínky červené nebo rubínové barvy, na té zdi hrozen vína zelenej se dvěma lístky též zelenými, za kteroužto zdí veprostřed dvě palmy zhůru postavené a od sebe rozdělené vynikají, jakož to všecko vtipem a uměním malířským uprostřed listu tohoto malováno a vysvětleno jest“.

 


pečeťPodle svého znakového privilegia si nechaly Polešovice vyhotovit pečeť o průměru 37 mm, v jejímž pečetním poli je barokní štít se znakem popsaným v listině. Opis humanistickou majuskulou zní: SIGILLVM OPPIDVLI POLESSOVIENSIS 1602. Různé varianty znaku se používaly i na pozdějších obecních razítkách. K pečetění pak používalo městečko zelený vosk.